----


CONVOCATÒRIA DIÀSPORA

Tema: Distropies evangèliques
Dia: 16 de febrer de 2013
Lloc: Dit i fet, carrer Lledó 15, Barcelona
Hora: 10:00 (amb puntualitat)


“ Utopies i distropies són conceptes relatius, indiquen perspectives divergents respecte a una mateixa expectativa social. La lluita utòpica d’algunes ONG per aconseguir medicaments lliures de patents en països en vies de desenvolupament dibuixa un escenari distròpic per a les empreses farmacèutiques que reivindiquen els drets de propietat intel·lectual que amortitzin les seves inversions en investigació... La Bona Notícia presentada sota els contorns edulcorats d’una societat paradisíaca ha estat una utopia sovint acceptada com a ideal desitjable per a tothom. Però n’hi ha prou amb fixar-se en el destí tràgic de Jesús i en els màrtirs cristians de tots els temps per a concloure sense embuts que l’horitzó del regne de Déu és fonamentalment distròpic. Al llarg de la història, els guardians de l’status quo sempre han vist amb mals ulls qualsevol intent de constituir una societat justa, fraterna i igualitària.”

Així comença el Quadern núm. 181 de Cristianisme i Justícia que volem treballar en aquesta propera trobada de Diàspora i que us adjunto en català; pels que vulgueu el text en castellà el trobareu a la següent adreça: http://www.cristianismeijusticia.net/es/distopias-evangelicas

El grup de formació ens hem repartit els capítols i us els presentarem, José, Paco, Elisa, Ma. Rosa, Cristina, Joan, Jaume, Ma. Pilar i Anna.

Aquesta vegada ens trobarem a la casa de Dit i fet, al carrer Lledó núm. 15, principal, en el barri Gòtic; aquest carrer és paral·lel per una banda a la Via Layetana i per l’altra al carrer Ciutat; queda per sota del carrer Jaume I; amb pocs metres de diferència es diu també carrer Dagueria i carrer Viladecols.

Us hi esperem,

Ma. Rosa